Fjalimi i së xhumasë 15-09-2017: Shenjat e vërtetësisë së Xhematit Musliman Ahmedia

Përkthim Në Shqip I Fjalimit Të Së Xhumasë Së Mbajtur Nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi I Pestë

Watch Video »