Fjalimi i së xhumasë 15.02.2019: Sahabët e Muhamedit a.s.

Përkthim Në Shqip I Fjalimit Të Së Xhumasë Së Mbajtur Nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi I Pestë

Watch Video »