Fjalimi i së xhumasë 15-03-2019: Xhamia dhe shtëpia e Profetit Muhammed s.a.v.s.

Përkthim Në Shqip I Fjalimit Të Së Xhumasë Së Mbajtur Nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi I Pestë

Watch Video »