Fjalimi i së xhumasë 02-03-2018: Virtytet janë të domosdoshme për besimin

Tags

2018-03-02  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 02.03.2018. Pesë virtyte themelore https://www.ahmadiyya-islam.org/al/librat/pese-virtyte-themelore/