Bundan muhakkak sakınınız!

Description

Ramazan Hadis Dersi No.13 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Hz. Abdullah bin Mesut (as)'ın rivayet ettiğine göre Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: Üç şey vardır ki, bütün günahların kaynağıdır; bunlardan muhakkak sakınınız!: 1. Kibir: İblîs’i Âdem -aleyhisselâm-’a secde etmemeye sevk eden şey kibirdir. 2. Hırs: Âdem -aleyhisselâm-’ı cennetteki yasak ağaçtan yemeye sevk eden şey de hırstır. 3. Hased: Bundan uzak durun. Bu haset yüzünden Âdem’in iki oğlu birbirine girdi ve kardeş kardeşini öldürdü. (Süyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, I, 101) Vadedilen Mesih ve Mehdi (as): ''Ben size gerçekten diyorum ki, kıyamet günü şirkten sonra kibir gibi bir bela yoktur. Bu, her iki cihanda insanı rezil eder.‘‘ (Ayna-i Kemalât-ı İslam, Ruhani Hazain c.5, s.598) “Eğer zihninizin bir köşesinde kibir varsa, riya varsa veya kendini beğenmişlik veyahut tembellik varsa o zaman siz kabul edilecek bir şey değilsiniz.'' (Nuh’un Gemisi; Ruhani Hazain c.19, s.12) “Ben cemaatime kibirden sakınmalarını öğütlerim. Zira kibir, ululuk sahibi Allah’ımızın katında son derece iğrençtir. Belki siz kibrin ne olduğunu bilemezsiniz. Onun için benden öğrenin, çünkü ben Allah'ın ruhuyla konuşurum. Kendisi ondan daha fazla bilgilidir veya ondan daha akıllıdır veyahut daha hünerlidir diye kardeşini hor gören kişi kibirlidir. Zira o, Cenab-ı Hakk’ın akıl ve bilginin asıl kaynağı olduğuna inanmıyor ve kendini bir şey zannediyor. Allah bu büyüklük taslayan kişiyi delirtmeye kadirdir. Ve hor gördüğü o kardeşine ondan daha fazla akıl, ilim ve hüner ihsan edebilir. Bunun gibi kendi malını, yüksek mevki ve ihtişamını düşünerek kardeşini küçük gören de kibirlidir. Çünkü o, bu mevki ve ihtişamın Cenab-ı Hak tarafından kendisine verildiğini unutmuştur. Doğrusu bu adam kördür. Cenab-ı Hakk’ın, kendisini aşağıların en aşağı derecesine ansızın düşürecek bir felaket indirebileceğine, hor gördüğü kardeşine kendisinden daha iyi mal ve servet ihsan edebileceğine inanmıyor. Yine kendi vücut sağlığını görüp kasım kasım kasılan veyahut kendi güzelliği, yakışıklılığı, gücü ve kuvvetine gururlanan ve kardeşiyle alay edip ona aşağılık isimler takan ve onun bedeni eksikliklerinden halk arasında ileri geri konuşan da kibirlidir. Çünkü o Cenab-ı Hakk’ın kendisine bedeni kusur ve eksiklikleri indirip, hor görülenin bedeni güçlerine uzun zamana kadar hiç eksik olmayan ve bozulmayan güç üzerine güç ve bereket ihsan edeceğinden habersizdir. Çünkü O ne isterse yapar. Bir de kendi kuvvetlerine güvenip dua etmekte üşengeçlik eden kimse de kibirlidir. Çünkü kuvvet ve kudretlerin kaynağını tanımayıp kendini bir şey sanmıştır. Ey sevgili dostlarım! Dediklerimin hepsini zihninize yerleştirin. Sakın habersiz olup hiçbir bakımdan Allah katında kibirli olmayasınız. Eğer biri kardeşinin konuştuğu yanlış bir kelimeyi böbürlenerek düzeltiyorsa o da kibirden pay almıştır. Eğer biri, kardeşinin sözünü tevazu ile dinlemeyip yüz çevirirse o da kibirden pay almıştır. Biri, yanında oturan zavallı kardeşinden nefret ediyorsa o da kibirden pay almıştır. Biri, dua edenle alay edip dalga geçiyorsa o da kibirden pay almıştır. Cenab-ı Hakk’ın görevlisi ve peygamberine tam olarak boyun eğmek istemiyorsa o da kibirden pay almıştır. Cenab-ı Hakk’ın görevlisi ve peygamberinin sözlerini dikkatle dinlemek, yazılarını dikkatle okumak istemiyorsa o da kibirden pay almıştır. Dolayısıyla kibirden hiçbir payın sizde bulunmaması için çalışın ki, mahvolmayasınız, çoluk çocuğunuzla birlikte kurtuluşa kavuşasınız. Cenab-ı Hakk’a eğilin! Dünyada ne kadar bir kimseyi sevmek mümkünse siz O’nu sevin. Dünyada ne kadar bir kimseden korkmak mümkünse siz Allah’ınızdan korkun! Temiz kalpli, temiz düşünceli, garip, naçiz ve hiç kötülüksüz kimse olun ki, merhamet edilesiniz!” (Nüzûl’ül-Mesih, Ruhani Hazain c.18, s.402-403)