Misioni dhe vërtetësia e Imam Mehdiut a.s. Hutba 20-03-2020

Tags

2020-03-20  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 20-03-2020