Sahabi i Profetit, Hazret ‘Ubada bin Samiti r.a. - Fjalimi i së xhumasë 06-09-2019

Tags

2019-09-06  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 06-09-2019.