Fjalimi i së xhumasë 03-05-2019: Shokët e Profetit a.s. në Betejën e Bedrit

Tags

2019-05-03  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 03-05-2019.