Profeti Muhammed s.a.v.s. në sytë e bashkëkohësve të tij

Description

Fjalim i mbajtur nga Samad Ahmed Ghori më 10 shkurt 2013 gjatë simpoziumit rreth jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s. (paqja e mëshira e Allahut qofshin mbi të) në qendrën e Xhematit Musliman Ahemdia të Shqipërisë. Vizitoni faqen kryesore të Xhematit Musliman Ahmedia në Shqip http://www.alislam.al