Fjalimi i së xhumasë 04.01.2019: Sakrifica financiare dhe arka e Vakf-e-Xhedidit

Tags

Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​04.01.2019.