Pesë sahabë të Profetit Muhammed a.s. - Fjalimi i së xhumasë 20-09-2019

Tags

2019-09-20  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 20-09-2019.