Fjalimi i së xhumasë 15.02.2019: Sahabët e Muhamedit a.s.

Tags

Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 15.02.2019.