Fjalimi i së xhumasë 01.02.2019: Ebu Hudhejfe bin Utbeh r.a., Sahab i Profetit a.s.

Tags

Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 01.02.2019.