Hazret Zejd bin Haritha r.a. dhe Hazret Zejneb bint Xhahsh r.a. - Fjalim i së xhumasë 21-06-2019

Tags

2019-06-21  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 21-06-2019.