Përmendja e dy prej shokëve të Profetit a.s. - Fjalimi i së xhumasë 30-08-2019

Tags

2019-08-30  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 30-08-2019.