Fjalimi i së xhumasë 26-10-2018: Cilësitë e ahmedianëve

Tags

2018-10-26  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​26.10.2018