Allah’ın özel gölgesinde olacak olan 7 sınıf insan!

Description

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Yedi sınıf insan vardır ki Allah onları kendi gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde, kendi gölgesinde gölgelendirir 1) Âdil İmâm, 2) Allah’a ibadet ederek yetişen genç, 3) Gönlü mescitlere bağlı olan kimse, 4) Allah için birbirini seven ve bu şekilde biraraya gelip, bu sevgi ile ayrılan iki dost, 5) Mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine.“Ben Allah’tan korkarım.” cevabını veren kimse, 6) Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, 7) Tenha olduğunda Allah’ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.” (Buhârî 1423)‏