Fjalimi i së xhumasë 30-03-2018: Burra të shkëlqyer - Sahabët e Profetit s.a.v.s.

Tags

2018-03-30  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 30.03.2018. Jeta e Hazret Ebu Bekrit (r.a.) https://www.ahmadiyya-islam.org/al/artikuj/jeta-e-hazret-ebu-bekrit-r-a/