Fjalimi i së xhumasë 11-05-2018: Jeta shembullore e shokëve të Profetit s.a.v.s.

Tags

2018-05-11  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​11.0​5.2018