Teravih mi Teheccüd mü?

Description

Ramazan Hadis Dersi No.5 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Allah-u Teala Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurur: Gecenin bir bölümünde bu (Kur’an’la) teheccüdü eda et. Bu sana fazladan bir lütuftur. Bakarsın Rabbin seni hamd makamına eriştirir. (17.80) Peygamber Efendimiz (sas) teheccüd namazının faziletini beyan ederek şöyle buyurmuştur: Farz namazlardan sonra en faziletli nafile namaz gece kılınan namazdır. (Müslim 2755) Hz. Aişe (ra) şöyle rivayet ediyor: Peygamber Efendimiz (sas) gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. (Buhâri, 1146) Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: Kim ramazan ayında, Allah’a iman ve sevabını O’ndan umarak gece namazı kılarsa o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. (Buhâri) Hz. Aişe‘nin (ra) rivayetine göre bir defa Hz. Resulüllah (sas) gece yarısından sonra camide cemaatle teheccüd namazı kıldı. Ve bundan sonra iki gece daha aynı şekilde camide cemaatle teheccüd kıldı. Her gün, öncekinden daha fazla insan bu namaza iştirak etmeye başlayınca Peygamber Efendimiz dördüncü gün bu namazı kıldırmaya gelmedi. Sabah namazı vaktinde gelip bunun sebebini açıkladı ve gece namazı üzerinize farz olur da yapamazsınız diye korktum, buyurdu. (Buhâri, Teravih) Hz. Ebu Zer’den rivayet edilmiştir. Onun anlattığına göre Peygamber Efendimiz bir ramazan ayında, bir kaç defa gecenin ilk kısmında da nafile namazı cemaatle kıldırdı. (Tirmizi, 806) Abdurrahmân ibn Abd el-Kaarî şöyle rivayet etti: Bir ramazân gecesi 2.Halife Ömer hazretleri ile mescide çıktım. Bir de baktık ki, insanlar yalnız ve dağı¬nık topluluklar hâlinde nafile namazı kılmaktalar. Hz. Ömer, dağınık olarak namaz kılanları bir imam arkasında toplasam daha iyi olacak dedi ve Hz. Ubeyy İbn Kaab’ı imam olarak tayin etti. İnsanların bir imam arkasında düzgün olarak namaz kılmaları hoşuna gitti ama yine de Hz. Ömer şöyle buyurdu: Gecenin son kısmında kalkıp teheccüd kılanlar, şimdi teravih kılanlardan üstündürler. (Buhâri, Teravih) Vadedilen Mesih ve Mehdi (as)’ın buyurdukları Teravih aslında teheccüd namazıdır Adamın biri kendisine Teravih hakkında sorduğunda kendisi şöyle buyurdu: Teravih namazı da sünnettir, bunu da yerine getirmek gerekir. Bazen bunu tek başınıza iken evde kılın. Teravih aslında yeni bir namaz olmayıp teheccüdün ta kendisidir. Vitr namazı kıldığın gibi kılabilirsin.” (Bedir Gazetesi, 26 Aralık 1907, sayfa 6) Teravih namazı Gölek şehrinden Akmel bey, Vadedilen Mesihas şöyle yazdı: Ramazan ayında insanın gece kalkması ve ibadet etmesi için telkinde bulunulmuştur. Ancak genelde emekçiler, işçiler ve çiftçiler bunu yapmakta tembel davranırlar. Bundan dolayı eğer gecenin son kısmında değil de, ilk vaktinde onlara on bir rekat teravih kıldırılırsa caiz midir? Vadedilen Mesihas “caizdir” diye cevap verdi. ( Bedir Gazetesi, 18 Ekim 1906, sayfa 4) Teravih kaç rekattır? Birisi, “eğer teravih, teheccüd namazı ise, o zaman yirmi rekat kılmanın hükmü nedir? Çünkü teheccüd namazı vitr ile birlikte toplam 11 rekattır,” diye sorduğunda Vadedilen Mesihas şöyle cevap verdi: “Peygamber Efendimizin devamlı sünneti 8 rekattır. O, bunu teheccüd vaktinde kılardı. En faziletlisi de budur. Ancak gecenin ilk vaktinde kılınması da caizdir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimizsav gecenin ilk vaktinde de bunu kıldırmıştır. Yirmi rekat kılınmaya daha sonra başlanmıştır. Ancak Peygamber Efendimizin sünneti yukarda beyan edildiği gibidir.” (Bedir Gazetesi, 6 Şubat 1908, sayfa 7)