Sahabët e Profetit Muhamed a.s. - Fjalimi i së xhumasë 26-07-2019

Tags

2019-07-26  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 26-07-2019.