Alkooli dhe droga: një kërcënim për shoqërinë | Xhelsa Salana 2016

Description

z. Shahid Ahmad Butt ka mbajtur këtë fjalim mbi temën “Alkooli dhe droga: një kërcënim për shoqërinë”. Ai shpjegoi dallimet midis shoqërive shpirtërore dhe materialiste, dhe argumentoi se njeriu kur ndjekjen e dëshirave personale e quan qëllim të jetës, dhe kënaqësitë e përkohshme dhe të padobishme bëhen boshti i jetës së tij, atëherë dalëngadalë shoqëritë e tilla fillojnë të vuajnë nga ankthi dhe pakënaqësia. Alkooli dhe droga janë vetëm mjete që përdoren për të arritur kënaqësi të përkohshme, por dispozitat e Islamit i ndalojnë rreptësisht, urtësia e të cilave vërtetohet bindshëm edhe nga studimet mjekësore e shkencore.