A lejohet Mevludi? Cila është data e lindjes së Profetit s.a.v.s.?

Description

Për sa i përket muajit dhe datës së lindjes së tij, ka rrëfime të ndryshme. Në përgjithësi, historianët pajtohen me muajin Rebiul-evvel, kurse për datën ka rrëfime që thonë se ishte 9, ka që thonë se ishte data 12 dhe ka edhe të tjerë që thonë datën 17 të muajit Reviul-evvel. Pse mos të festohet ditëlindja e Pejgamberit Muhamed s.a.v.s.? Çfarë është Mevludi? A ka ndonjë mënyrë për ta bërë Mevludin? Gjeni përgjigjen e shumë pyetjeve të tjera rreth temës në fjalë.