Hazret Imam Husejni r.a.- Jeta dhe ngjarja e Qerbelasë (Kerbelasë)

Tags

2018-08-31  

Description

https://www.ahmadiyya-islam.org/al/ Hazret Profeti Muhammed s.a.v.s. e tha: اللھم انی اُحِبُّہ فَاَحِبَّہُ وَاَحْبِبْ من یُحِبُّہ O Allah! Unë e dua këtë, prandaj, edhe Ti duaje! Dhe duaje çdokënd që e do këtë djalë. Hutbja e së xhumasë në xhaminë Bejtul Evel, Tiranë, e mbajtur më 31-08-2018