Fjalimi i së xhumasë 22.02.2019: Përmbushja e një profecie madhështore

Tags

Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 22.02.2019.