Fjalimi i së xhumasë 28-09-2018: Fragmente nga jeta e sahabëve të Bedrit

Tags

2018-09-28  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​28.09.2018