Fjalimi i së xhumasë 16-02-2018: Fuqia e tri sureve të fundit të Kuranit

Tags

2018-02-16  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 16.02.2018. Lutja për të kërkuar mbrojtje nga nxitjet e shejtanit https://www.ahmadiyya-islam.org/al/lutjet/lutja-per-te-kerkuar-mbrojtje-nga-nxitjet-e-shejtanit/