Fjalimi i së xhumasë 02-02-2018: Si mund të kesh mbrojtjen e Allahut?

Tags

2018-02-02  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 02.02.2018. E mira dhe e keqja https://www.ahmadiyya-islam.org/al/fjalimet-e-xhumave/2016-03-11/