Maut Hai Na Hayat Hai Yaro

Description

Similar videos by Jahanzaib Ahmed

Nazam - Waqt Kam Hai Bohat Hai Kaam Chalo, Malgaji Horahi Hai Shaam Chalo
Nazam - Waqt Kam Hai Bohat Hai Kaam Chalo, Malgaji
Jahanzaib Ahmed
Nazam - Islam Se Na Bhago, Rah-e-Hudda Jehi Hai
05:18
Nazam - Islam Se Na Bhago, Rah-E-Hudda Jehi Hai
Jahanzaib Ahmed
Nazam, Khilafat bhi hai ayi na
09:05
Nazam, Khilafat Bhi Hai Ayi Na
Jahanzaib Ahmed
Nazam , Je Hai Khilaft-e-Haqqa , Jo Is Se Kat ta Hai
04:06
Nazam , Je Hai Khilaft-E-Haqqa , Jo Is Se Kat Ta H
Jahanzaib Ahmed
Nazam - Na Meh Rahe, Na Rahe Khum, Na Je Sabbu Baqi.
03:40
Nazam - Na Meh Rahe, Na Rahe Khum, Na Je Sabbu Baq
Jahanzaib Ahmed

More videos by Jahanzaib Ahmed

Persecution 16 may 2009 Part 2/6
09:16
Persecution 16 May 2009 Part 2/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009 Part 5/6
09:13
Persecution 16 May 2009 Part 5/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009  Part 4/6
09:13
Persecution 16 May 2009 Part 4/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009  Part 3/6
09:13
Persecution 16 May 2009 Part 3/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009 Part 6/6
09:18
Persecution 16 May 2009 Part 6/6
Jahanzaib Ahmed
Persecution 16 may 2009 Part 1/6
09:10
Persecution 16 May 2009 Part 1/6
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 4/8
09:25
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 3/8
09:28
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 5/8
09:33
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed
Reception held on the Al-Mehdi Mosque 7th Nov 2008 Part 1/8
09:25
Reception Held On The Al-Mehdi Mosque 7Th Nov 2008
Jahanzaib Ahmed