Cili është qëllimi i jetës dhe si mund të arrihet ai?

Description

https://www.ahmadiyya-islam.org/al/ Pyetje e tretë nga libri i shquar "Filozofia e mësimeve të Islamit" njerëz të ndryshëm, duke pasur karaktere të ndryshme dhe duke u nisur nga shkurtpamësia ose mungesa vullnetit, përcaktojnë synime të ndryshme të jetës së tyre dhe e kufizojnë veten vetëm deri te qëllimet dhe ëndrrat e kësaj bote, por ...