Fjalimi i së xhumasë 21.12.2018: Sahibzada Mirza Anas Ahmad

Tags

Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​21.12.2018.