Fjalimi i së xhumasë 02-11-2018: Cilësitë e muslimanit ahmedian

Tags

2018-11-02  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​02.11.2018