Bu 4 özel zikri biliyor muydunuz?

Description

Ramazan Hadis Dersi No.2 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: Ey inananlar! Allah'ı çok zikredin. O’nu, sabah akşam tespih edin. (Ahzab suresi, ayet 42-43) Başka bir ayette Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah’ın zikri tüm işlerden ve her tür ibadetten üstündür. (Ankebut Suresi, ayet 46) Sahih Müslim’den sunulduğu iki hadis: Hz. Semure bin Cündüb (ra)’ın rivayetine göre hz. Resülullah (sas) şöyle buyurmuştur: Allah katında en sevimli sözler dört tanedir: 1) Subhânallah, 2) Elhamdulillah 3) Lâ ilâhe illallah 4) Allahu Ekber (Müslim, Zikr 2137) Hz. Ebu Hureyre (ra)’ın rivayetine göre hz. Resülullah (sas) şöyle buyurmuştur: 1) Subhânallah, ve Elhamdulillah ve Lâ ilâhe illallah ve Allahu Ekber demem, bana üzerine güneşin doğduğu (her) şeyden daha sevimlidir. (Müslim, Zikr 2695) Ramazan da Allah’ı zikretme konusunda teşvik ederek Vadedilen Mesih (as) bir yerde şöyle buyurmaktadır: Oruç tutanların daima göz önünde tutması gerekir ki onun anlamı sadece aç kalmak değildir; Bilakis Allah-u Teala’yı zikretmekle meşgul olmak gerekir ki böylece tebettül ve inkıta elde edilsin (yani her şeyden uzaklaşıp Allah’a yönelmek)…