Imam Ne Hai Tumhain,Mir Allah Bakhsh Tasneem,Jalsa Ger. 2008

Tags

Urdu  

Description

Ahmadiyya Nazm,Nazam,Poem,Ahmadi,Ahmedi,Ahmadiyyat,Ahmadiyya,Jalsa Salana Germany 2008,Imam Ne Hai Tumhain Pukara,Mir Allah Bakhsh Tasneem,Jalsa Germany 2008,Rabwah,Qadian,Urdu