Allah’a sevimli olan iki söz

Description

Ramazan Hadis Dersi No.9 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Hz. Ebû Hureyre (ra)'den rivayet edildiğine göre hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: Dile hafif gelen ama mizanda / tartıda ağır gelen ve Rahman Allah’a sevimli olan iki söz vardır. Bunlar "Subhânallahi ve bi-hamdihi, Subhânallâh il-azîm’’ dir. Yani Allah’ı tesbih ederim. O’na hamd ederim. Büyük ve yüce olan Allah’ı tesbih ederim.