Fjalimi i së xhumasë 06-04-2018: Përgjegjësia e emigrantëve muslimanë ahmedianë

Tags

2018-04-06  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 06.04.2018