Sakrifica financiare dhe arka e Vakf-e-Xhedidit - Fjalimi i së xhumasë 03-01-2020

Tags

2020-01-03  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 03-01-2020