Ramazani dhe përgjegjësitë tona - Fjalimi i së xhumasë 10-05-2019

Tags

2019-05-10  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 10-05-2019.