Mümin, bir delikten iki kere ısırılmaz!

Description

Ramazan Hadis Dersi No.15 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Hz. Ebu Hüreyre’ninra rivayetine göre Peygamber Efendimizﷺ şöyle buyurdu: Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz. Hz. Mirza Beşir Ahmet (ra) bu hadis-ı şerifi şöyle açıklamaktadır. Bu hadis, geniş kapsamlı bir konuyu içermektedir. Görünürdeki açık manasına göre, gerçek mümin her an uyanık durur demektir. Eğer bir deliğe elini sokarsa (yani bir fert, grup veya milletle karşılaşırsa) ve bu delikten bir şekilde ısırılırsa o, ikinci kere aynı delikten ısırılmaz. Yani o, bir tek tecrübe ile uyanır ve daha fazla zarar görmekten kendini korur. Karşı tarafın onu ikinci defa ısırmasına hiçbir şekilde fırsat vermez. Peygamber Efendimizﷺ bu buyruğuyla Müslümanların olağanüstü bir şekilde uyanık durmalarını telkin etmiştir. Bu hadise göre gerçek mümin, hüsnü zandan dolayı bir defa zarara uğrayabilir, ancak aynı kişi tarafından veya aynı konuda ikinci defa zarara uğramaz. O, her acı tecrübeden bir ders çıkararak, kendini gitgide daha sağlama alır ve böylelikle kendine, ilerlemenin bir kapısından sonra başka bir kapısını açmaya devam eder. Peygamber Efendimizinﷺ bu buyruğu, hayatın her şubesiyle ilgilidir. Mesela eğer bir mümin sahtekar bir tüccar tarafından, meslek sahibi bir hain tarafından veya dost görünümüne bürünmüş bir düşman tarafından kandırıldıysa, o zaman bu hadis ikinci kere aynı kişiler tarafından kandırılmaması için Müslümanı uyarır. Kısacası bu hadisin dairesi çok geniş kapsamlıdır. Eğer bir Müslüman, bir şeyi günah olmadığını zannederek yaparsa veya günah olduğunu düşündüğü halde onun ne kadar zarar verici olduğunun farkında değilse ve böyle bir günahı işledikten sonra tecrübe neticesinde onun zararının farkına vardıysa, o zaman bu hadis ona kılavuzluk eder ve tekrar böyle bir şeye yaklaşmaması konusunda onu uyarır. Şayet aynı şeyi tekrarlarsa aynı delikten ikinci kere ısırılmış olur ve bu da bir mümine yakışmaz. Kısacası ince manalar taşıyan bu hadis, her Müslümanı uyanık durma konusunda uyarmaktadır. Bir Müslüman tökezlendiği takdirde ayaklarını öncesinden daha sağlam basmalı, her düşüşünden sonra onun kalkış şekli onu tekrar düşürmemeli ve adımları hep ileri gitmelidir.