Si mund të ruhesh nga shirku i fshehtë?

Description

"Mbani mend! Shirku nuk është të adhurosh vetëm idhujt prej guri. Kjo është një gjë shumë e trashë. Këtë e bëjnë vetëm ata që janë shumë naivë, ndërsa një të mençuri i vjen turp nga një gjë e tillë. Shirku është shumë i imët. Ai shirk që shpesh bëhet shkak i shkatërrimit, është shirku i mjeteve, domethënë, të besoni kaq shumë në mjetet, saqë ato të bëhen dëshira dhe qëllimi juaj." https://www.ahmadiyya-islam.org/al/artikuj/shirku-pendesa-sprovat-dhe-lutja/ Hutbja e së xhumasë në xhaminë Bejtul Evel, Tiranë, e mbajtur më 28-09-2018 © https://www.ahmadiyya-islam.org/al/