Fjalimi i së xhumasë 01-03-2019: Sahabët e Profetit Muhammed s.a.v.s.

Tags

2019-03-01  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 01-03-2019.