Xhelsa Salana e Francës - Fjalimi i së xhumasë 04-10-2019

Tags

2019-10-04  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 04-10-2019.