Jeta e ‘Abdurrahman bin ‘Aufit r.a., sahab i Profetit a.s. - Hytbja 19-06-2020

Tags

2020-06-19  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 19-06-2020.