Fjalimi i së xhumasë 04-05-2018: Hamza ibni Abdul-Mutalib r.a.

Tags

2018-05-04  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​04.0​5.2018