Jeta e Sa'd ibn 'Ubades r.a. - Fjalimi i së xhumasë 27-12-2019

Tags

2019-12-27  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 27-12-2019