Oruç - Cehennem’den 70 yıl uzaklaşma

Description

Ramazan Hadis Dersi No.6 #Ramazan2020 Mürebbi Sadiq Ahmad Butt Hz. Ebû Saîd el-Hudrî (ra) şöyle demiştir: Ben Peygamber (sas)'dan işittim; "Her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onun yüzünü 70 „Harif“ cehennem ateşinden uzaklaştırır" buyurdu. (Buhari, 2840) Hz Emirül Müminin Mirza Masroor Ahmad, Halifatül Mesih V. (aba) 24 Nisan 2020 Cuma Hutbesinde, okuduğum hadisin anlamını güzel bir şekilde beyan etti. Bu münasebetle bu hutbeden bir alıntı size sunmak istiyorum. Huzur-ı Enver şöyle buyurdu: Hz. Resulüllah (sas) bir yerde şöyle buyurdu: Bir kul, Allah yolunda O’nun lütfunu isteyerek oruç tutarsa, Allah onun yüzü ile ateş arasında yetmiş ‘Harif’ uzaklık yaratacaktır. Yani bir sonbahar mevsiminden sonraki sonbahara kadar. Bu bir yıllık mesafe demektir. Böylece bir oruç yetmiş yıla eşit mesafe yaratmaktır. İşte Orucun bereketi budur ve orucun yarattığı takva budur. Oruç sadece otuz gün için takva yaratmaz, aksine gerçek oruç yetmiş yıl etkisini gösterir. Bu hesapla bakarsak, bir insana, baliğ bir Müslümana orucun farz oluşundan sonra eğer o oruçtan hakiki feyz elde eden birisi olursa ve onun ruhunu anlayarak oruç tutan birisi olursa, Allah’ın oruca verdiği bereketlerden ömrü boyunca istifade edecektir. Ve de orucun maksadı olan takva yollarını arayacak, böylece Allah’ın hoşnutsuzluğundan korunacak ve O’nun rızasını elde edenlerden olacaktır. Bir düşünelim ki eğer bizim topluluğumuzda böyle oruç tutanlar olursa ne kadar güzel bir topluluk olacaktır. O, bir yandan Allah’ın haklarını eda ediyorken bir yandan da kulların haklarını da ediyor olacaktır ve işte bu, her müminin kurulmasını arzuladığı o güzel toplumdur. Hatta her insan bu toplumun kurulması için çaba sarfeder.