Sahabët e Muhamedit a.s. | Hazret Mus'ab bin 'Umejr r.a. - Hutba 06-03-2020

Tags

2020-03-06  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 06-03-2020