Fjalimi i së xhumasë 14-04-2017: Vetitë e besimtarëve të sinqertë

Tags

2017-04-14  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

http://www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 14.04.2017.