Fjalimi i së xhumasë 16-06-2017: Vërtetësia, gënjeshtra dhe mburrja

Tags

2017-06-16  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 16.06.2017. Mendjemadhësia, armiku më i madh i besimtarit https://www.ahmadiyya-islam.org/al/artikuj/mendjemadhesia-armiku-me-i-madh-i-besimtarit/ Lutjet e zgjedhura të Profetit Muhammed s.a.v.s. për faljen e mëkateve https://www.ahmadiyya-islam.org/al/lutjet/falje-lutjet-e-zgjedhura-te-profetit-faljen-mekateve/