Fjalimi i së xhumasë 12-05-2017: Kërkojini ndihmë Allahut përmes durimit dhe lutjes!

Tags

2017-05-12  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

www.alislam.al Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia), më 12.05.2017