Fjalimi i së xhumasë 27-04-2018: I dashur Muhammad Osman Chou

Tags

2018-04-27  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më ​27.0​4.2018