Fjalimi i së xhumasë 09-03-2018: Jeta shembullore e sahabëve të Profetit Muhammed s.a.v.s.

Tags

2018-03-09  Friday Sermon  Khutba Juma  

Description

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 09.03.2018. Burra të shkëlqyer – jeta e sahabëve të Profetit a.s https://www.ahmadiyya-islam.org/al/fjalimet-e-xhumave/2017/12/22/2017-12-22/